Stakhov Slavik

E-Mail: slavik.stakhov@vlk.snv.at

Lehrfächer: Schlagwerk, Zweites Instrument Schlagwerk, Fachdidaktik des ZKF Schlagwerk, Kammermusik/Ensemble

Biografie

 

Stakhov Slavik
Schlagwerk
Zurück